معرفي دوره FIRST FRIEND (كودكان)

دانش آموزان مقطع پیش دبستان و دبستان و راهنمایی مخاطبین دوره زبان انگلیسی کودکان هستند. هدف این دوره آموزش مهارتهای چهارگانه زبان در سطوح مبتدی، مقدماتی و متوسط است. برای ارزیابی توانمندیهای فراگیران از آزمونهای کتبی میان ترم و پایان ترم و همچنین از آزمون شفاهی استفاده می شود. فراگیران دوره کودکان بعد از گذراندن موفقیت آمیز آخرین سطح این دوره و با توجه به میزان موفقیت آنها در امتحان جامع کتبی و شفاهی پایان دوره، در یکی از سطوح دوره نوجوانان به یادگیری زبان انگلیسی ادامه می دهند. کتاب مورد استفاده در دوره آموزشی زبان انگلیسی کودکان ، مجموعه آموزشی  First Friends است. این مجموعه دارای لهجه آمریکایی است و از معدود کتابهای بسیار موفق گروه سنی کودکان می باشد.